FESTIVALUL NAŢIONAL „SERILE TEATRULUI STUDENŢESC”

 Ediţia XXV

 

REGULAMENT

 

 DISPOZIŢII GENERALE 

 

Festivalul național „Serile Teatrului Studenţesc” este un eveniment cultural ajuns la cea de-a XXV-a ediție. Devenit tradiție şi conceput ca o manifestare cultural-artistică de mare amploare, care se adresează în special studenților și elevilor, evenimentul este organizat de Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (SiSC), din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, denumit în continuare Organizator.

Ediţia a XXV-a a festivalului naţional „Serile Teatrului Studenţesc” va avea loc în incinta unei săli de spectacol din București în perioada 03 – 07 aprilie.

„Serile Teatrului Studenţesc” este un festival concurs, iar pentru a putea participa, trupele vor completa formularul de înscriere aflat pe site-ul https://sts.sisc.ro. Participanții sunt obligați să ia la cunoștință prezentul Regulament și să respecte deciziile oficiale ale Organizatorului, juriului și ale partenerilor. 

Organizatorul are dreptul de a face modificări Regulamentului de faţă oricând în perioada organizării sau desfășurării evenimentului. În acest caz, participanții vor fi înștiințați în timp util de modificările survenite (prin e-mail sau alte mijloace de comunicare/socializare).

 

SCOPUL FESTIVALULUI

 

Scopul principal al festivalului naţional „Serile Teatrului Studenţesc” îl constituie apropierea tinerilor de manifestările artistice din zona artelor spectacolului, cu precădere cele teatrale, prin oferirea unor oportunități de afirmare trupelor de teatru studenţeşti. De asemenea, „Serile Teatrului Studenţesc” oferă studenţilor şi elevilor posibilitatea de a-şi petrece timpul liber într-o manieră culturală.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

În cadrul festivalului se poate înscrie orice trupă (excepție făcând membrii organizatori) care este formată din tineri profesioniști şi/sau amatori, elevi, studenţi sau absolvenţi şi care are în propriul portofoliu artistic un spectacol de factură teatrală.

Trupele care se vor înscrie la festival trebuie să îndeplinească următorul criteriu de participare: cel puţin o treime (1/3) din numărul total de membri trebuie să fie studenţi sau elevi de liceu.

Trupele de teatru care se înscriu la secțiunea de amatori nu trebuie să aibă în componenţă membri care să fi urmat sau urmează în prezent studii la o facultate cu profil teatral sau cinematografic

Trupele de teatru care se înscriu la secțiunea de profesioniști trebuie să aibă în componență cel puţin un membru care urmează sau a urmat studii la o facultate de profil.

 Nu se percep taxe de înscriere.

ÎNSCRIEREA ȘI SELECTAREA PARTICIPANŢILOR

 

Înscrierea la festival se va realiza prin completarea formularului de înscriere de pe site-ul https://sts.sisc.ro în perioada 23 ianuarie – 16 februarie, toate câmpurile formularului fiind obligatorii. După data stabilită nu se vor mai accepta alte înscrieri.

Pentru înscriere este necesară încărcarea unui material audio-video care trebuie să se încadreze între 5 și 10 minute, în format MPEG sau AVI, cu o calitate audio-video bună. Materialul va fi încărcat pe site, în cadrul formularului, alături de scenariul complet al piesei, iar link-ul de download se va copia în câmpul aferent pe aceeași pagină, după cum urmează:

 1. În câmpul „Link filmare” participanții au obligația de a insera link-ul de YouTube (nelistat) sau WeTransfer;
 2. În câmpul „Link scenariu” participanții au obligația de a insera link-ul de WeTransfer care va conține scenariul complet și final al piesei.
 3. În câmpul „Link descriere” participanții au obligația de a insera link-ul care va conține descrierea piesei.

Înscrierea în concurs se poate face doar după ce participanții au luat la cunoștință și au fost de acord cu aspectele prezentate în „Acordul privind protecția datelor personale” pus la dispoziție de către Organizator.

Organizatorul respectă și protejează confidențialitatea datelor personale din formularul de înscriere. Orice informație personală este prelucrată și folosită conform politicii de confidențialitate a datelor personale și nu va fi folosită în niciun mod care contravine acestei politici.

Organizatorul are obligația de a nu folosi materialele trimise de participanți în alte scopuri care nu reprezintă obiectivul festivalului.

Pe baza materialului audio-video primit și a scenariului, o comisie formată din membrii organizatori şi un specialist în domeniul artelor teatrale va selecta concurenții.

Scenariile alese de participanţi pot aparține oricărui gen teatral, cu tematică la alegere.

 

JURIZAREA ȘI PREMIEREA

 

Organizatorul va constitui un juriu format din specialişti (personalităţi recunoscute ale vieţii teatrale româneşti), din care nu vor face parte:

 •       autori ai pieselor prezentate în festival;
 •       membrii echipei Organizatorului şi rude până la gradul al II-lea ale acestora;
 •       persoane  care  prin activitatea lor  profesională contribuie sau au contribuit la realizarea variantei finale a pieselor/scenariilor prezentate în concurs;
 •       rude de până la gradul al II-lea ale participanților.

Juriul își va desemna un președinte, care are rolul de a modera dezbaterile juriului și de a sumariza deciziile acestuia atunci când se comunică rezultatele finale organizatorilor și participanților.

Membrii juriului primesc înainte de începerea festivalului:

 • programul reprezentaţiilor (pe zile şi ore);
 • fişele tuturor trupelor participante, conţinând repertoriul în cauză (inclusiv sinopsisul);
 • distribuţiile  în clar (personaj, respectiv interpret);
 • o fişă de jurizare pentru fiecare trupă în parte, cu rubrici pentru premii (nominalizări) şi observaţii.

Juriul va viziona toate piesele prezentate în cadrul festivalului şi va aprecia evoluţia trupelor.

Fiecărui pachet de criterii îi va corespunde un maxim de 25 de puncte, dintr-un total de 100 de puncte. Aceleaşi criterii vor fi luate în considerare şi în evaluarea prestaţiilor individuale şi a contribuţiei regizorale, după caz.

Centralizarea rezultatelor finale ale juriului este făcută de către Organizator, verificată şi contrasemnată de membrii fiecărui juriu.

Nu se admit contestaţii pentru deciziile juriului cu privire la acordarea premiilor!

 

PREMII

 

Categoria amatori

 

 •       Cel mai bun spectacol;
 •       Cea mai bună actriță în rol principal;
 •       Cea mai bună actriță în rol secundar;
 •       Cel mai bun actor în rol principal;
 •       Cel mai bun actor în rol secundar;
 •       Cea mai bună regie;
 •       Premiul special al juriului;
 •       Premiul publicului.

 

Categoria profesioniști

 

 •       Cel mai bun spectacol;
 •       Cea mai bună actriță în rol principal;
 •       Cea mai bună actriță în rol secundar;
 •       Cel mai bun actor în rol principal;
 •       Cel mai bun actor în rol secundar;
 •       Cea mai bună regie;
 •       Premiul special al juriului;
 •       Premiul publicului.

Premiul publicului – fiecare persoană din public va putea acorda votul „Mi-a plăcut” piesei vizionate, într-un interval de o oră de la terminarea acesteia. Dacă o persoană participă la mai multe piese, le va putea vota pe toate acestea. La finalul festivalului, spectacolul care a strâns cele mai multe voturi de „Mi-a plăcut” va obține premiul publicului.

Mențiune: Premiul publicului poate fi obținut de orice piesă care joacă pe scena Serile Teatrului Studențesc.

Valoarea totală a premiilor în bani este de 9500 de lei, cu mențiunea că participanții pot primi premii și din partea partenerilor.

În cazul în care la o anumită categorie prestaţia nu va atinge aşteptările juriului, premiul respectiv poate să nu fie acordat!

Dacă juriul va considera necesară adăugarea unei noi categorii de premii, acest lucru va fi permis.

 

OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR

 

 1. Înainte de completarea formularului de înscriere în cadrul festivalului, participanții sunt obligați să ia la cunoștință prezentul Regulament.
 2. Trupele au obligația de a furniza prin reprezentanţii lor informații reale și complete în cadrul formularului de înscriere al concursului.
 3. Să fie prezenţi la locul desfășurării festivalului cu cel puţin o oră înainte de începerea spectacolului.
 4. Să ofere Organizatorului toate materialele solicitate.
 5. Organizatorul are dreptul de a folosi fotografiile sau materialele video făcute în timpul reprezentațiilor în scopul promovării festivalului.
 6. Să respecte clauzele stipulate în Regulamentul festivalului.
 7. Să respecte programul de repetiţii și de conferinţe de presă stabilit de către Organizator.
 8. Să nu introducă şi să nu consume alcool şi/sau alte substanţe interzise de lege, în spaţiile de desfăşurare ale festivalului, dar și în spațiile de cazare puse la dispoziție de Organizator.
 9. Participanții au obligația să păstreze curățenia în spațiile de cazare pe întreaga durată a desfășurării evenimentului.
 1. Participanții sunt direct responsabili de prejudiciile produse în camera în care aceștia au fost cazați.

 

Nerespectarea obligaţiilor poate duce la eliminarea din concurs!

 

OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI

 

 1. Asigură cazarea şi o masă pe zi trupelor din afara Bucureştiului, pe durata festivalului, pentru actori şi unul sau doi membri tehnici, în condiţiile în care numărul total nu depăşeşte 12 persoane.
 2. Asigură locul de desfășurare a repetițiilor pentru fiecare trupă participantă.
 3. Se asigură că durata repetiţiilor va fi aceeaşi pentru toate trupele, iar repetiţiile se vor ţine în ordinea prezentării pieselor în programul zilei.
 4. Înştiinţează participanţii de conferinţele de presă și evenimentele promoţionale ce vor avea loc în timpul festivalului şi asigură prezenţa membrilor trupelor la acestea.
 5. Organizează activitatea de centralizare a voturilor publicului.
 6. Organizează festivitatea de deschidere şi încheiere a festivalului.

DISPOZIŢII FINALE

Acest Regulament este valabil pentru ediția XXV a festivalului național „Serile Teatrului Studențesc” și are caracter obligatoriu atât pentru Organizator, cât și pentru participanți.

Alte acţiuni întreprinse de Organizator şi nereglementate de către Regulament vor fi analizate de ambele părţi spre un acord comun atât al participanţilor, cât şi al organizatorilor, astfel încât aceste acţiuni să nu pună în pericol desfăşurarea normală a concursului. Organizatorii sunt reprezentaţi de coordonatorii festivalului, Alexandra Mănica și Răzvan Coipan.

Prezentul Regulament cuprinde șase pagini scrise și este disponibil în format online pe site-ul https://sts.sisc.ro.