REGULAMENT

DISPOZIŢII GENERALE

 

Festivalul național „Serile Teatrului Studenţesc” este un eveniment cultural ajuns la cea de-a XXI-a ediție. Devenit tradiție şi conceput ca o manifestare cultural-artistică de mare amploare, care se adresează în special studenților și elevilor, evenimentul este organizat de Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (SiSC), din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, denumit în continuare Organizator.

Ediţia a XXI-a a festivalului naţional „Serile Teatrului Studenţesc” se va desfăşura în perioada 8-12 aprilie 2019.

„Serile Teatrului Studenţesc” este un festival concurs organizat în două secţiuni, una adresată trupelor alcătuite din profesionişti, iar cealaltă trupelor de amatori.

Pentru a putea participa la festival trupele vor completa formularul de înscriere aflat pe site-ul www.sts.sisc.ro. Participanții sunt obligați să ia la cunoștință prezentul Regulament și să respecte deciziile oficiale ale juriului, partenerilor și ale organizatorului.

Organizatorul are dreptul de a face modificări Regulamentului de faţă oricând în perioada organizării sau desfășurării evenimentului. În acest caz, participanții vor fi înștiințați în timp util de modificările survenite (prin email sau alte mijloace de comunicare/socializare).

SCOPUL FESTIVALULUI

Scopul principal al festivalului naţional „Serile Teatrului Studenţesc” îl constituie apropierea tinerilor de manifestările artistice din zona artelor spectacolului, cu precădere cele teatrale, prin oferirea unor oportunități de afirmare trupelor de teatru studenţeşti. Nu în ultimul rând, „Serile Teatrului Studenţesc” oferă studenţilor şi elevilor posibilitatea de a-şi petrece timpul liber într-o manieră consistent culturală.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

În cadrul festivalului se poate înscrie orice trupă (excepție făcând membrii organizatori) care este formată din tineri profesioniști şi/sau amatori, elevi, studenţi sau absolvenţi şi care are în propriul portofoliu artistic un spectacol de factură teatrală.

Trupele care se vor înscrie la festival trebuie să îndeplinească următorul criteriu de participare: cel puţin o treime (1/3) din numărul total de membri trebuie să fie studenţi sau elevi de liceu.

Trupele de teatru care se înscriu la secțiunea de amatori nu trebuie să aibă în componenţă membri care să fi urmat sau urmează în prezent studii la o facultate cu profil teatral sau cinematografic. Trupele de teatru care se înscriu la secțiunea de profesioniști trebuie să aibă în componență cel puţin un membru care urmează sau a urmat studii la o facultate de profil, de stat sau privată.

 

Nu se percep taxe de înscriere.

ÎNSCRIEREA ȘI SELECTAREA PARTICIPANŢILOR

 

Înscrierea la festival se va realiza prin completarea formularului de înscriere de pe site-ul www.sts.sisc.ro până la data de 11 martie 2019, ora 23:59. După data stabilită nu se vor mai accepta alte înscrieri. Toate câmpurile formularului sunt obligatorii.

Pentru înscriere este necesară încărcarea unui material audio-video care trebuie să se încadreze între 5 și 10 minute, în format MPEG sau AVI, cu o calitate audio-video clară. Materialul va fi încărcat pe site, în cadrul formularului, alături de scenariul complet al piesei, iar link-ul de download se va copia în câmpul aferent pe aceeași pagină, urmând următoarele observații:

 1. În câmpul „Link filmare” participanții au obligația de a insera link-ul de YouTube (nelistat) sau WeTransfer;
 2. În câmpul „Link scenariu” participanții au obligația de a insera link-ul de WeTransfer care va conține scenariul complet și final al piesei.

Înscrierea în concurs se poate face doar după ce participanții au luat la cunoștință și au fost de acord cu aspectele prezentate în “Acordul privind protecția datelor personale” pus la dispoziție de către organizator.

Organizatorul respectă și protejează confidențialitatea datelor personale din formularul de înscriere. Orice informație personală este prelucrată și folosită conform politicii de confidențialitate a datelor personale și nu va fi folosită în niciun mod care contravine acestei politici.

Organizatorul are obligația de a nu folosi materialele trimise de participanți în alte scopuri care nu reprezintă obiectivul festivalului.

Pe baza materialului audio-video primit și a scenariului, o comisie formată din membrii organizatori şi un specialist în domeniul artelor teatrale va selecta concurenții.

Scenariile alese de participanţi pot aparține oricărui gen teatral, cu tematică la alegere.

Nu sunt acceptate piesele care conțin un limbaj vulgar sau care conțin scene erotice explicite.
Nu se admit contestaţii la selecţia concurenţilor!

JURIZAREA ȘI PREMIEREA

Organizatorul va constitui câte un juriu distinct, format din specialişti (personalităţi recunoscute ale vieţii teatrale româneşti), pentru fiecare din cele două secţiuni ale festivalului.

Din cele două jurii nu vor face parte:

  • autori ai pieselor prezentate în festival;
  • membrii echipei Organizatorului şi rude până la gradul II ale acestora;
  • persoane  care prin activitatea lor  profesională contribuie sau au contribuit la realizarea variantei finale a pieselor/scenariilor prezentate în concurs;
  • rude de până la gradul II ale participanților.

Juriul își va desemna un președinte, care are rolul de a modera dezbaterile juriului și de a sumariza deciziile acestuia atunci când se comunică rezultatele finale organizatorilor și participanților.

Membrii juriului primesc înainte de începerea festivalului:

 • programul reprezentaţiilor (pe zile şi ore);
 • fişele tuturor trupelor participante, conţinând repertoriul în cauză (inclusiv sinopsisul);
 • distribuţiile  în clar (personaj, respectiv interpret);
 • o fişă de jurizare pentru fiecare trupă în parte, cu rubrici pentru premii (nominalizări) şi observaţii.

 

Juriul va viziona toate piesele prezentate în secţiunea festivalului pe care o jurizează şi va aprecia evoluţia trupelor pe baza următoarelor criterii de jurizare:

 • originalitate şi creativitate;
 • adecvare a abordării şi unitate stilistică;
 • performanţă şi aspiraţie artistică;
 • spirit de echipă şi succes la public.

 

Fiecărui pachet de criterii îi va corespunde un maxim de 25 de puncte, dintr-un total de 100 de puncte. Aceleaşi criterii vor fi luate în considerare şi în evaluarea prestaţiilor individuale şi a contribuţiei regizorale, după caz.

Centralizarea rezultatelor finale ale juriului este făcută de către Organizator, verificate şi contrasemnate de membrii fiecărui juriu.
Nu se admit contestaţii pentru deciziile juriului de acordare a premiilor!
Premii

Categoria amatori

 • Cea mai bună actriță în rol principal
 • Cea mai bună actriță în rol secundar
 • Cel mai bun actor în rol principal
 • Cel mai bun actor în rol secundar
 • Cel mai bun spectacol
 • Cea mai bună regie
 • Premiul special al juriului
 • Premiul publicului

Categoria profesionişti

 • Cea mai bună actriță în rol principal
 • Cea mai bună actriță în rol secundar
 • Cel mai bun actor în rol principal
 • Cel mai bun actor în rol secundar
 • Cel mai bun spectacol
 • Cea mai bună regie
 • Premiul special al juriului
 • Premiul publicului

 

Premiul publicului – fiecare persoană din public va putea acorda votul „Mi-a plăcut”                       piesei vizionate, într-un interval de o oră de la terminarea acesteia. Dacă o persoană participă la mai multe piese, le va putea vota pe toate acestea. La finalul festivalului, spectacolul care a strâns cele mai multe voturi de „Mi-a plăcut” va obține premiul publicului.

Mențiune! Premiul publicului poate fi obținut de orice piesă care joacă pe scena Serile Teatrului Studențesc.
În cazul în care la o anumită categorie prestaţia nu va atinge aşteptările juriului, premiul respectiv nu se va acorda!

OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR
 1. Înainte de completarea formularului de înscriere în cadrul festivalului, participanții sunt obligați să ia la cunoștință prezentul Regulament.
 2. Trupele au obligația de a furniza prin reprezentanţii lor informații reale și complete în cadrul formularului de înscriere al concursului.
 3. Să fie prezenţi la locul desfășurării festivalului cu cel puţin o oră înainte de începerea spectacolului.
 4. Să ofere organizatorului toate materialele solicitate.
 5. Să respecte clauzele stipulate în Regulamentul festivalului.
 6. Să respecte programul de repetiţii și de conferinţe de presă stabilit de către Organizator.
 7. Să semneze convenţiile de colaborare pentru prestaţia scenică filmată.
 8. Să nu introducă şi să nu consume alcool şi/sau alte substanţe interzise de lege, în spaţiile de desfăşurare ale festivalului.

Nerespectarea obligaţiilor are drept consecinţă eliminarea din concurs!

OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI
 1. Asigură cazarea şi o singură masă de prânz pe zi trupelor din afara Bucureştiului, pe durata festivalului, pentru actori şi unul sau doi membri tehnici, în condiţiile în care numărul total nu depăşeşte 12 persoane.
 2. Asigură locul de desfășurare a repetițiilor pentru fiecare trupă participantă.
 3. Se asigură că durata repetiţiilor va fi aceeaşi pentru toate trupele, iar repetiţiile se vor ţine în ordinea prezentării pieselor în programul zilei.
 4. Înştiinţează participanţii de conferinţele de presă și evenimentele promoţionale ce vor avea loc în timpul festivalului şi asigură prezenţa membrilor trupelor la acestea.
 5. Organizează activitatea de centralizare a voturilor publicului.
 6. Organizează festivitatea de deschidere şi încheiere a festivalului.
DISPOZIŢII FINALE

Acest Regulament este valabil pentru ediția din anul 2019 a festivalului național „Serile Teatrului Studențesc” și are caracter obligatoriu, atât pentru Organizator, cât și pentru participanți.

Alte acţiuni întreprinse de Organizator şi nereglementate de către Regulament, vor fi analizate de ambele părţi spre un acord comun, atât al participanţilor, cât şi al organizatorilor. Aceştia din urmă sunt reprezentaţi de coordonatorii festivalului, Cristina Iancu și Teodor Cervinski, astfel încât aceste acţiuni să nu pună în pericol desfăşurarea normală a concursului.

Prezentul Regulament este disponibil în format online pe site-ul www.sts.sisc.ro. Prezentul Regulament cuprinde şapte pagini scrise.